Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Η λέξη "μοίρα" βγαίνει από το αρχαίο ρήμα μείρομαι< "μοιράζω", είναι δηλαδή το "μερίδιο", το κομμάτι που παίρνει ο καθένας από τη μοιρασιά ενός όλου.

Οι Μοίρες, οντότητες της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, παριστάνονταν συνήθως, ως τρεις γυναικείες μορφές που κλώθουν. Η κλωστή που κρατούν στα χέρια τους, συμβολίζει την ανθρώπινη ζωή, δεικνύοντας έτσι το πόσο μικρή και αδύναμη μπορεί αυτή να είναι.

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια