Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άργυρος ή Ασήμι είναι μέταλλο με σύμβολο Ag (λατινικά argentum, από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα *arg- για το "λευκό" ή το "λαμπερό") και ατομικό αριθμό 47. Είναι μαλακό, λευκό, λαμπερό μέταλλο μετάπτωσης και έχει την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από κάθε μέταλλο.

Ο άργυρος διαλύεται εύκολα σε νιτρικό οξύ HNO3 για να παραχθεί νιτρικός άργυρος AgNO3, ένα διάφανο κρυσταλλικό στερεό που είναι φωτοευαίσθητο και εύκολα διαλύσιμο στο νερό. Ο νιτρικός άργυρος χρησιμοποιείται ως το αρχικό σημείο για την σύνθεση πολλών άλλων ενώσεων του αργύρου, όπως ένα αντισηπτικό, και ως κίτρινη βαφή για γυαλί στο χρωματιστό γυαλί.
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια